logo

Spółka LOTOS Straż powstała w wyniku wydzielenia Zakładowej Straży Pożarnej ze struktur organizacyjnych Grupy LOTOS S i rozpoczęła działalność w 2004 roku.

LOTOS Straż jest jednostką ochrony p.poż świadczącą usługi na terenie Grupy LOTOS.

Do zadań spółki należy prowadzenie działań prewencyjnych, polegających na nadzorowaniu i kontroli operacyjnej zabezpieczenia Grupy LOTOS, organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych a w szczególności:

Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 11.07.2023 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 19.07.2021 r. do 10.07.2023 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 07.01.2020 r. do 18.07.2021 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 29.07.2019 r. do 6.01.2020 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące do 28.07.2019 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 11.07.2023 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 19.07.2021 r. do 10.07.2023 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 07.01.2020 r. do 18.07.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 29.08.2019 r. do 6.01.2020 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące do 28.08.2019 r.)