logo

KOMUNIKAT

Ogłasza się wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na CZŁONKA ZARZĄDU LOTOS Lab Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami poprzez stronę: CZŁONEK ZARZĄDU - LOTOS LAB SP. Z O.O., ORLEN S.A., Gdańsk (erecruiter.pl)

Data ważności ogłoszenia: 29.05.2024-12.06.2024 r.


LOTOS Lab świadczy usługi w zakresie poboru próbek i badań laboratoryjnych produktów naftowych, wód, ścieków oraz prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W ramach działalności badawczo-rozwojowej Spółka realizuje projekty z obszaru przetwórstwa i wykorzystania produktów ropopochodnych. LOTOS Lab jest spółką przyjazną dla środowiska naturalnego, w pełni respektującą i stosującą w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadającą nowoczesną, specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową.

Laboratorium LOTOS Lab wykonuje analizy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

LOTOS Lab posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 474, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Spółka posiada ponad 130 akredytowanych metod*.

Zintegrowany System Zarządzania oparty jest na normach:

Atutem LOTOS Lab jest nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa, wieloletnie doświadczenie oraz biegłość specjalistów potwierdzona uczestnictwem w programach organizowanych przez:

Klientami spółki są: międzynarodowe firmy kontrolne, organy państwowe, serwisy samochodowe, indywidualni zleceniodawcy.


* certyfikaty oraz pełen zakres akredytacji jest dostępny w zakładce Do pobrania.