logo

LOTOS Lab świadczy usługi w zakresie poboru próbek i badań laboratoryjnych produktów naftowych, wód, ścieków oraz prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W ramach działalności badawczo-rozwojowej Spółka realizuje projekty z obszaru przetwórstwa i wykorzystania produktów ropopochodnych. 

LOTOS Lab jest spółką przyjazną dla środowiska naturalnego, w pełni respektującą i stosującą w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadającą nowoczesną, specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową.

Laboratorium LOTOS Lab wykonuje analizy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

LOTOS Lab posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 474, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Spółka posiada ponad 130 akredytowanych metod*.

Zintegrowany System Zarządzania oparty jest na normach:

Atutem LOTOS Lab jest nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa, wieloletnie doświadczenie oraz biegłość specjalistów potwierdzona uczestnictwem w programach organizowanych przez:

Klientami spółki są: międzynarodowe firmy kontrolne, organy państwowe, serwisy samochodowe, indywidualni zleceniodawcy.

Informacje dotyczące projektu "instalacji wysokociśnieniowej do badania procesów katalitycznych", dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


* certyfikaty oraz pełen zakres akredytacji jest dostępny w zakładce Do pobrania.