logo

PL Finansowane przez Unię Europejską_POS

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności GL SA poprzez uruchomienie sprzedaży nowego produktu jakim jest wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999). Nowy produkt ma charakter innowacyjny i obecnie nie jest  wytwarzany na rynku polskim.

Grupa Lotos S.A. zamierza wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych emisją gazów spalinowych z pojazdów wyposażonych w konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich. W ramach projektu PURE H2 przewidziano zastosowanie wodoru także w innych branżach przemysłowych np. energetyka, przemysł spożywczy, informatyczny itp.

Stacja tankowania wodorem

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie infrastruktury do produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości (99,999%), spełniającego wymagania norm dla paliwa wodorowego przeznaczonego do zasilania ogniw paliwowych. W Gdańsku zostanie zbudowana instalacja oczyszczania wodoru do odpowiednich wymogów, która zostanie umiejscowiona na terenie rafinerii GL SA. Druga część – stacja dystrybucji czystego wodoru, czyli instalacja służąca do napełniania tzw. bateriowozów (pojazdów do transportu sprężonego wodoru) – zostanie zbudowana od podstaw na terenie obecnego placu składowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii przy ulicy Benzynowej.

Ponadto – projekt PureH2 zakłada również budowę dwóch instalacji do tankowania pojazdów w standardzie 350 bar (np. autobusy) i 700 bar (pojazdy osobowe). Instalacje te powstaną w obrębie istniejących stacji paliw należących do LOTOS Paliwa.

Poszczególne lokalizacje i elementy Projektu są ze sobą zintegrowane i dopasowane pod względem zdolności przerobowych i logistycznych. Instalacja oczyszczania wodoru w Gdańsku ma zdolność produkcyjną 160 kg/h wodoru, a wytworzony w ten sposób wodór trafi w całości na węzeł sprężania wodoru. Następnie przy wykorzystaniu węzła dystrybucji oraz tankowania będzie możliwa sprzedaż wodoru w Gdańsku. Do Warszawy odpowiednie ilości wodoru zostaną przetransportowane przy pomocy pozyskanych w ramach Projektu dwóch bateriowozów (trailerów), które będą wykorzystywane także dla dostaw do innych dużych odbiorców. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Grupy LOTOS oraz LOTOS Paliwa.

Okres realizacji projektu: 12.04.2018 – 17.10.2023 
Koszt realizacji projektu: 10 503 026 EUR
Wydatki kwalifikowane: 9 917 520 EUR
Wartość dofinansowania: 1 983 504 EUR

Beneficjent: Konsorcjum Grupy LOTOS oraz LOTOS Paliwa

Zgłoszony przez LOTOS projekt „PURE H2” znalazł się na liście zatwierdzonych projektów wspartych w ramach instrumentu CEF (konkurs 2017 CEF Transport Blending MAP Call II), w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.