logo

nowy lab

Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych

Projekt zakłada powstanie infrastruktury badawczo-rozwojowej dla spółki LOTOS Lab. Zgodnie za założeniami będzie to hala technologiczna z wyposażeniem, instalacja wysokociśnieniowa, instalacja do ekstrakcji i dwa specjalistyczne aparaty analityczne. W kolejnych 5 latach infrastruktura ta ma być wykorzystywana do realizacji wielu projektów badawczych np.:

Głównym założeniem projektu jest możliwość symulacji pracy większości procesów katalitycznych zachodzących na instalacjach rafineryjnych w Gdańsku.