logo

Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych


Projekt zakłada powstanie infrastruktury badawczo-rozwojowej dla spółki LOTOS Lab. Zgodnie za założeniami będzie to hala technologiczna z wyposażeniem, instalacja wysokociśnieniowa, instalacja do ekstrakcji i dwa specjalistyczne aparaty analityczne. W kolejnych 5 latach infrastruktura ta ma być wykorzystywana do realizacji wielu projektów badawczych np.:

Głównym założeniem projektu jest możliwość symulacji pracy większości procesów katalitycznych zachodzących na instalacjach Grupy LOTOS S.A.

Czas trwania: 09.2018 – 09.2023
Wartość projektu: 4 250 000 PLN
Kwota dofinansowania: 1 487 500 PLN
Skład konsorcjum: LOTOS Lab Sp. z o.o.