logo


W trosce o doskonalenie relacji z naszymi kontrahentami przybliżamy Państwu obowiązujące w Grupie ORLEN standardy współpracy odnoszące się do procesu dokonywania zakupów towarów i usług, wyboru kontrahentów oraz zawierania umów. Celem tej zakładki internetowej jest zapoznanie kontrahentów z naszymi zasadami postępowania w relacjach rynkowych w sposób wychodzący naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym. Liczymy, że opisane informacje okażą się pomocne w budowaniu i umacnianiu oraz doskonaleniu współpracy, która powinna przynosić korzyści wszystkim jej uczestnikom.