logo

Kodeks postępowania dla Dostawców

Ważną inicjatywą wdrażaną w Grupie ORLEN w ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi.

Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne.

Kryteria CSR zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. „Kodeks postępowania dla Dostawców”. Od kwietnia 2016 roku jest on obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów. Kodeks postępowania dla Dostawców stanowi obowiązujący standard w Grupie Kapitałowej ORLEN, promując odpowiedzialność wśród interesariuszy i zachęcając do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców.

Dokumenty w polskiej i angielskiej wersji językowej znajdują się po linkiem: Kodeks postępowania dla dostawców | ORLEN