logo

Aktualne ceny paliw obowiązujące od dnia 2022-05-19:

Paliwo Cena
Benzyna bezołowiowa 95 6 869,00
Benzyna bezołowiowa 98 7 474,00
Olej napędowy EURODIESEL 6 542,00
Olej napędowy I Z-40 6 867,00
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 5 328,00


Struktura:

Paliwo Cena Akcyza Opłata paliwowa
Benzyna bezołowiowa 95 77,21 20,57 2,22
Benzyna bezołowiowa 98 79,05 18,91 2,04
Olej napędowy EURODIESEL 78,09 16,88 5,03
Olej napędowy I Z-40 79,13 16,08 4,79
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 95,65 4,35 0,00


Stawki celne i wielkości akcyzy

Cło w imporcie benzyn i ON % 0
Akcyza - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 1 413,00
Akcyza – olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 1 104,00
Opłata paliwowa - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 152,61
Opłata paliwowa - olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 329,12

Benzyny silnikowe mogą zawierać do 5% objętościowo biokomponentu w postaci etanolu, natomiast oleje napędowe mogą zawierać do 7% objętościowo komponentu w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych.*
*Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1728 j.t. ze zm.).


Codzienna analiza: notowań cen paliw i ropy na giełdach europejskich, kursu dolara amerykańskiego i euro w NBP oraz aktualnej sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku paliwowym są podstawowymi elementami kształtowania polityki cenowej firmy.


Archiwum cen

Cena (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.