logo

Uwaga: W związku z fuzją PKN Orlen z Grupą Lotos informujemy, że niżej zamieszczone ceny hurtowe będą publikowane do dnia: 31.12.2025

Aktualne ceny paliw obowiązujące od dnia 2023-09-23:

Paliwo Cena
Benzyna bezołowiowa 95 1) 4 751,00
Benzyna bezołowiowa 98 2) 5 135,00
Olej napędowy EURODIESEL 3) 4 752,00
Olej napędowy I Z-40 4) 5 107,00
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 5) 4 371,00


Struktura:

Paliwo Cena Akcyza Opłata paliwowa
Benzyna bezołowiowa 95 1) 64,18 32,18 3,64
Benzyna bezołowiowa 98 2) 66,86 29,78 3,37
Olej napędowy EURODIESEL 3) 67,74 24,41 7,85
Olej napędowy I Z-40 4) 69,98 22,71 7,30
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 5) 94,69 5,31 0,00
1)

Benzyna bezołowiowa 95 to odpowiednik benzyny bezołowiowej - Eurosuper 95 ze strony www.orlen.pl ;

2)

Benzyna bezołowiowa 98 to odpowiednik benzyny bezołowiowej - Super Plus 98 ze strony www.orlen.pl; 

3)

Olej napędowy EURODIESEL to odpowiednik Oleju napędowego Ekodiesel ze strony www.orlen.pl; 

4)

Olej napędowy IZ-40  to odpowiednik Oleju napędowego arktycznego 2 ze strony www.orlen.pl; 

5)

Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED to odpowiednik Oleju napędowego grzewczego Ekoterm ze strony www.orlen.pl.Stawki celne i wielkości akcyzy

Cło w imporcie benzyn i ON % 0
Akcyza - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 1 529,00
Akcyza – olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 1 160,00
Opłata paliwowa - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 172,91
Opłata paliwowa - olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 372,90

Benzyny silnikowe mogą zawierać do 5% objętościowo biokomponentu w postaci etanolu, natomiast oleje napędowe mogą zawierać do 7% objętościowo komponentu w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych.*
*Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1728 j.t. ze zm.).

Sprzedawca zapewnia jakość Paliw określonych w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami poniższych norm:
Benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228+A1:2017-06
Benzyna bezołowiowa 98 PN-EN 228+A1:2017-06
Olej Napędowy w gat.: B, D, F PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2: 2018-09
Olej Napędowy o polepszonych parametrach niskotemperaturowych PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2: 2018-09
Olej Napędowy Grzewczy PN-C-96024:2020-12.


Codzienna analiza: notowań cen paliw i ropy na giełdach europejskich, kursu dolara amerykańskiego i euro w NBP oraz aktualnej sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku paliwowym są podstawowymi elementami kształtowania polityki cenowej firmy.


Archiwum cen

Cena (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.