logo

Ulotka informacyjna LOTOS Lab
Zlecenie badań laboratoryjnych LOTOS Lab
Klauzula do formularza zlecenia badań
Zamówienie_standard-do-OWZ.xlsx
Zamówienie-1_standard_do_OWU_projekt.xlsx
Ogóle Warunki Zamówienia LOTOS Lab obowiązujące od 2021 r.
Ogólne Warunki Umów_2021.pdf
Informator o zasadach postępowania na terenie GL
Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym
Standardowe klauzule RODO stosowane w umowach i zamówieniach
Klauzule sankcyjne

Dokumenty i certyfikaty

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania LOTOS Lab
Certyfikat Akredytacji LOTOS Lab nr AB474
Zakres akredytacji nr AB474
Certyfikat PCBC JBS-116/10/2021
Certyfikat PCBC JBS-116/10/2021 EN
Certyfikat IQNet JBS-116/10/2021

Działalność dobroczynna w spółce LOTOS Lab

Wzór wniosku o darowiznę (dla osób prawnych).pdf
Wzór wniosku o darowiznę (dla osób fizycznych).pdf