logo

Ulotka informacyjna LOTOS Lab
Zlecenie badań laboratoryjnych LOTOS Lab
Klauzula do formularza zlecenia badań
Ogólne Warunki Zamówienia LOTOS Lab obowiązujące od 5.05.2023 r.
Ogólne Warunki Umów LOTOS Lab obowiązujące od 10.08.2023 r.
Ogólne Warunki Sprzedaży LOTOS Lab obowiązujące od 20.09.2023 r.
Informator o zasadach postępowania na terenie GL
Klauzule sankcyjne
Kodeks_postępowania_dla_Dostawców_GK_ORLEN_

Dokumenty i certyfikaty

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania LOTOS Lab
Certyfikat Akredytacji LOTOS Lab nr AB474
Zakres akredytacji nr AB474
Certyfikat PCBC JBS-116/11/2023
Certyfikat PCBC JBS-116/11/2023 EN
Certyfikat IQNet JBS-116/10/2023

Działalność dobroczynna w spółce LOTOS Lab

Wzór wniosku o darowiznę (dla osób prawnych).pdf
Wzór wniosku o darowiznę (dla osób fizycznych).pdf