logo

LOTOS Petrobaltic to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego oraz kompleksową obsługą logistyczną offshore, obsługą badań morza oraz zarządzaniem flotą. Od 1 sierpnia 2022 r. LOTOS Petrobaltic S.A. wchodzi w skład Grupy ORLEN.

Koncesje LOTOS Petrobalticu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obejmują trzy obszary o łącznej powierzchni 3177 kilometrów kwadratowych. Leżą one we wschodniej części terytorium morskiego RP. Spółka LOTOS Petrobaltic oraz jej spółka zależna mają też dwie koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3 i B8, które są aktualnie eksploatowane. W 2021 roku wydobycie węglowodorów przez LOTOS Petrobaltic S.A. utrzymywało się na poziomie 5,7 tys. boe/d  (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dzień).

Produkcja na złożu B8

Majątek produkcyjny grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic tworzy pięć platform: dwie platformy wiertnicze i trzy platformy eksploatacyjne (w tym bezzałogowa platforma PG-1), wielozadaniowe holowniki, statki dozorowe i ratownicze, zbiornikowiec oraz baza lądowa z nabrzeżem przeładunkowym.

Należąca do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic spółka Energobaltic zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. W Elektrociepłowni Władysławowo spółka wytwarza z tego gazu energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy. Spółki z Grupy Miliana prowadzą działalność w zakresie logistyki morskiej na rzecz LOTOS Petrobalticu. Obejmuje ona m.in. usługi magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej oraz prace geotechniczne.

Do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic należą także spółki celowe, powołane do realizacji konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych (np. zagospodarowanie złoża B8).