logo

LOTOS Petrobaltic S.A.

ul. Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk
tel. 58 301 30 61
fax 58 301 43 11
e-mail: petrobaltic@lotospetrobaltic.pl

 

LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku (80-758) przy ul. Stary Dwór 9
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000171101, NIP 583-000-30-42,
kapitał zakładowy (w pełni opłacony) w wysokości 111.233.370 PLN