logo


Informacja o Zasadach Ochrony Danych Osobowych w LOTOS Lab Sp. z o.o. 
w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. RODO

info 
Czym jest RODO?

RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).


C
o daje RODO?

RODO zapewnia osobie, której dane dotyczą, większą kontrolę nad jej danymi osobowymi oraz daje tej osobie wiedzę o tym, co się z tymi danymi dzieje.


Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Lab Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

 
Administrator danych

LOTOS Lab Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

LOTOS Lab Sp. z o.o., wyznaczyła Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych został utworzony dedykowany adres email:odo@lotoslab.plOsoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pisemnie na adres:

Pełnomocnik Ochrony Danych
LOTOS Lab Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą oraz zachowanie tajemnicy.  

procesy
  Realizacja praw osób których dane są przetwarzane:

Żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej uprawnień w zakresie:

LOTOS Lab Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: odo@lotoslab.pl

Klauzule informacyjne stosowane w LOTOS Lab Sp. z o.o.:

LOTOS_Standardowe klauzule RODO.pdf
LOTOS_Klauzula_informacyjna_dla_osób,_których_dane_dotyczą,_realizujących_prawa_z_art_15-22_RODO
LOTOS_Rekrutacja_pracowników.pdf
LOTOS_Organizacja_praktyk_i_staży.pdf
LOTOS_Zakupy_na_Platformie_LOGINTRADE.pdf
LOTOS_formularz kontaktowy.pdf
LOTOS_Program_etyczny.pdf