logo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

info

 
Informacje ogólne

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Straż Sp. z o. o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Co daje RODO.png

 
Co daje RODO?

RODO zapewnia osobie, której dane dotyczą, większą kontrolę nad jej danymi osobowymi oraz daje tej osobie wiedzę o tym, co się z tymi danymi dzieje.

administrator.png

 
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest LOTOS Straż Sp. z o. o.

W LOTOS Straż Sp. z o. o. został wyznaczony Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: odo@lotosstraz.pl lub pisemnie na adres:

LOTOS Straż Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.

Klauzule informacyjne stosowane w LOTOS Straż

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. monitoringu wizyjnego
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się drogą e-mail
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. staży i praktyk.
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. zgłaszania nadużyć
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. procesów zakupowych na platformie zakupowej Logintrade
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. zgłaszania naruszeń Kodeksu Etyki
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. rekrutacji