logo

LOTOS Oil nie tylko oferuje najwyższej i stabilnej jakości oleje, ale rozwija także profesjonalny serwis olejów smarowych dla Kluczowych Klientów, stanowiący integralną część i wartość dodaną oferowaną w kompleksowej sprzedaży.

Serwis olejowy obejmuje:

Doradztwo (konsulting)

Nasz Klient nie musi wiedzieć wszystkiego o olejach i ich stosowaniu. Jako producent jesteśmy gotowi służyć pełną wiedzą o produkcie i jego zastosowaniu, doradzać dobór i stosowanie zamienników.

Organizację dostaw

Wszystkim Klientom proponujemy organizację dostaw zamówionych produktów z każdego magazynu produkcyjnego w dowolne miejsce na terenie kraju, zarówno w systemie dostaw pełnopojazdowych, jak i dostaw drobnicowych.

Napełnianie maszyn

W razie konieczności dostawę zrealizujemy za pomocą wyspecjalizowanej firmy zapewniającej także poprawne przygotowanie maszyny do napełnienia i napełnienie spełniające wymogi utrzymania odpowiedniej klasy czystości.

Analizy olejowe

Wykorzystujemy najnowocześniejsze na Pomorzu laboratorium analityczne grupy LOTOS , a także laboratorium analiz wibracyjnych o dużym doświadczeniu w diagnostyce wibracyjnej urządzeń. Oferujemy także takie przygotowanie programu analiz i zarządzania ich wynikami, aby możliwa była ocena stanu oleju oraz maszyny.

Audyty olejowe

Pomagają one ocenić stan procedur i gospodarki smarowniczej. Są podstawą do podjęcia działań wprowadzających kompleksową gospodarkę płynami w zakładzie ukierunkowaną na obniżkę łącznych kosztów utrzymania ruchu i gospodarki smarowniczej.

Szkolenia

Przeprowadzane u Klienta w formie jedno lub dwudniowych sesji wykładowych na temat techniki smarowania, środków smarowych, analiz olejowych, serwisu olejowego. Oferujemy także możliwość uczestnictwa w cyklicznie organizowanych szkoleniach dla grupy różnych odbiorców.