logo

Grupa LOTOS utrzymała miejsce w indeksie FTSE4Good

Globalna agencja ratingowa FTSE Russell włączyła akcje Grupy LOTOS do indeksu FTSE4Good we wrześniu 2018 roku. Kryteria oceny spółek-kandydatów do wejścia w skład tego indeksu są wypracowywane w trakcie konsultacji rynkowych, a następnie aprobowane przez niezależny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą światowe organizacje pozarządowe (NGOs), jednostki rządowe, międzynarodowa społeczność inwestorska, firmy konsultingowe oraz przedstawiciele globalnego sektora przedsiębiorstw.

FTSE4 Good

Indeks FTSE4Good powstał w 2001 roku. W zestawieniu znajdują się spółki reprezentujące najwyższe standardy i praktyki ESG, tj. ochrony środowiska (E – ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (S – ang. social responsibility) i ładu korporacyjnego (G – ang. corporate governance).

– Obecność Grupy LOTOS wśród elity spółek indeksu FTSE4Good potwierdza stosowanie w naszej firmie najwyższych standardów odpowiedzialnego biznesu. Przykładamy wagę do mądrego zarządzania, dbałości o ochronę środowiska i dobrych relacji z otoczeniem. Zdajemy sobie sprawę, że przekłada się to na poprawę wizerunku inwestycyjnego – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

LOTOS od lat jest liderem dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz transparentnej komunikacji z interesariuszami. Jako pierwsza firma w Polsce, ponad 10 lat temu, podjął się opracowania raportu zintegrowanego łącząc praktykę raportowania danych finansowych z kwestiami społeczno-środowiskowymi.

Akcje Grupy LOTOS S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od czerwca 2005 r. Natomiast od listopada 2009 r. do stycznia 2020 roku spółka była uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych – RESPECT Index na GPW. We wrześniu 2019 roku koncern wszedł w skład nowego indeksu – WIG-ESG – obejmującego firmy należące do indeksów WIG-20 i mWIG-40. Wagi spółek w tym indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Na dzień 31 października 2019 roku współczynnik ESG Grupy LOTOS S.A. wyniósł 0,7, a współczynnik Kodeksu Dobrych Praktyk 1,00.

Więcej informacji o społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na stronie: http://odpowiedzialny.lotos.pl/