logo

LOTOS Asfalt jest czołowym producentem asfaltu w Europie oraz przoduje w sprzedaży najbardziej zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych MODBIT na rynku krajowym.

Utworzona w 2004 roku Spółka od początku specjalizuje się w produkcji i handlu asfaltami oraz emulsjami drogowymi. Długoletnie doświadczenie, nowoczesna technologia, wysoka jakość produktów i sprawna obsługa klienta zapewniają LOTOS Asfalt wysoką pozycję rynkową i pozwalają z powodzeniem realizować przyjętą przez Spółkę misję.

Misją LOTOS Asfalt jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych o wymaganych standardach jakości realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Działalność produkcyjna LOTOS Asfalt skoncentrowana jest w trzech nowoczesnych ośrodkach produkcyjnych: w Gdańsku, Czechowicach - Dziedzicach i Jaśle. Spółka dysponuje instalacjami do produkcji asfaltów drogowych należącymi do największych w Europie. Potencjał wytwórczy zakładów należących do LOTOS Asfalt, dzięki kolejnym inwestycjom w ramach strategii rozwoju Grupy LOTOS, wzrósł w 2011 roku do ponad 1mln t/rok. W zakładzie w Gdańsku i Jaśle produkowany jest szeroki zakres asfaltów drogowych zgodnych z normami europejskimi, w tym: asfalt drogowy typu: 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220. W Gdańsku produkowany jest również asfalt modyfikowany: MODBIT 10/40-65, MODBIT 25/55-60, MODBIT 45/80-55, MODBIT 45/80-65, MODBIT 65/105-60, MODBIT 90/150-45, MODBIT 120/200-40. Zakończona w roku 2011 inwestycja (linia asfaltów modyfikowanych polimerami) pozwala produkować lepiszcza o polepszonych parametrach użytkowych w tym MODBIT 10/40-65, MODBIT 25/55-60, MODBIT 45/80-55, MODBIT 45/80-65. Zakład w Jaśle produkuje szeroki wybór emulsji asfaltowych: szybko, średnio i wolnorozpadowych oraz nadstabilnych. W Jaśle ulokowana jest również produkcja asfaltów drogowych specjalnych, takich jak asfalt wielorodzajowy UNIBIT. Zakład w Czechowicach-Dziedzicach specjalizuje się w dystrybucji asfaltów drogowych oraz produkuje asfalty modyfikowane MODBIT, w tym rodzaje o oznaczeniu MODBIT 10/40-65, MODBIT 25/55-60, MODBIT 45/80-55, MODBIT 45/80-65.

Jednym głównych celów LOTOS Asfalt jest osiągnięcie jak najwyższego stopnia satysfakcji Klientów i Partnerów biznesowych. Spółka zapewnienia najwyższe standardy jakości zarówno w sferze zarządzania firmą jak i w procesach produkcji oraz w odniesieniu do świadczonych usług. Potwierdzeniem są certyfikaty jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniające wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001.