logo

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zarządza jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w tej części Europy. Jego moce przerobowe to ponad 10 mln ton ropy rocznie. Spółka zatrudnia obecnie ponad tysiąc pracowników i zajmuje się w głównej mierze działalnością processingową. Dostarczony do niej surowiec przerabiany jest na wysokomarżowe produkty.

W listopadzie 2021 r., w wyniku reorganizacji ówczesnej Grupy Kapitałowej LOTOS, w jednym podmiocie zintegrowano całą działalność rafineryjną zlokalizowaną w Gdańsku. Wtedy to, ze spółki produkcyjno-handlowej (pod nazwą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. funkcjonowała do 19 lipca 2022 r.) stała się podmiotem w pełni produkcyjnym.

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. wraz ze swoimi aktywami otwiera kolejną kartę w historii przemysłu rafineryjnego zlokalizowanego w Gdańsku. Historię tę rozpoczęła powołana 01 marca 1972 roku Rafineria Nafty „Gdańsk” w Budowie. Potem nazwę zmieniano kolejno na: Gdańskie Zakłady Rafineryjne, Rafinerię Gdańską S.A. i wreszcie Grupę LOTOS S.A.

Ostatnim dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym (o wartości 2,3 mld zł) zrealizowanym w rafinerii był Projekt EFRA. Jego realizację powierzono w 2014 roku ówczesnej spółce LOTOS Asfalt. Zbudowane w ramach tej inwestycji instalacje uruchomiono pod koniec 2019 r. Najważniejsze z nich zawierają się w Kompleksie Koksowania. To przede wszystkim instalacja opóźnionego koksowania (DCU) przerabiająca najcięższe frakcje ropy na półprodukty do produkcji paliw oraz koks naftowy. Dzięki EFRA, oprócz zwiększenia zdolności przerobowych, zaprzestano produkcji wysokosiarkowego ciężkiego oleju opałowego.

Rafineria Gdańska nadal oferuje klientom szeroką gamę asfaltów: drogowych, modyfikowanych MODBIT, przemysłowych i specjalistycznych. Ostatnimi laty spółka wprowadziła na polski rynek budownictwa drogowego nowatorskie produkty: asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR), asfalty drogowe WMA oraz asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA do budowy nawierzchni długowiecznych.