logo

Ogólne
Wyniki LOTOSU w III kwartale 2021 r.

Wyniki LOTOSU w III kwartale 2021 r.

III kwartał br. potwierdził bardzo dobrą kondycję gdańskiego zakładu, który w omawianym okresie pracował przy pełnym wykorzystaniu swoich mocy przetwórczych. Grupa LOTOS elastycznie zarządzała strukturą nośników energetycznych, doborem rop naftowych i uzysków rafinerii. Segment wydobywczy, pomimo spadku wolumenu, również zakończył ubiegły kwartał z dobrym wynikiem. Utrzymujące się sprzyjające otoczenie makroekonomiczne w połączeniu m.in. z uruchomieniem złoża Yme jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Fundacja LOTOS
Przed nami V edycja „Ligi Naukowej z LOTOSEM – Zdolni z Czechowic-Dziedzic. Gminy z zapałem”

Przed nami V edycja „Ligi Naukowej z LOTOSEM – Zdolni z Czechowic-Dziedzic. Gminy z zapałem”

Projekt realizowany jest już od 2016 roku. To wspólne przedsięwzięcie Grupy LOTOS i Gminy Czechowice-Dziedzice. Jego celem jest wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad zdolnymi uczniami w czechowickich szkołach, kształtowanie myślenia naukowego oraz wsparcie i promocja wykorzystania metody projektowej w edukacji. W połowie października podpisano umowę dotyczącą kolejnej edycji programu.

Ogólne
Zielone światło dla reorganizacji LOTOSU

Zielone światło dla reorganizacji LOTOSU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. Przyjęte 14 października br. uchwały pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu ub.r. To kolejny kamień milowy w procesie połączenia z PKN Orlen i wspólnej budowy koncernu multienergetycznego.  

Działalność handlowa
Asfalt LOTOSU redukujący smog ma trafić na drogę w pow. ostródzkim

Asfalt LOTOSU redukujący smog ma trafić na drogę w pow. ostródzkim

LOTOS Asfalt i Samorząd Powiatu Ostródzkiego chcą zbudować doświadczalny odcinek drogi z asfaltem redukującym smog. 7 października br. podpisano w tej sprawie list intencyjny. Innowacyjny produkt jest przedmiotem badań projektu „Ekologiczne asfalty”, który spółka realizuje wspólnie z Politechniką Gdańską. Obecnie na rynku nie ma nawierzchni drogowej z taką funkcjonalnością.

Działalność wydobywcza
Gaz z bałtyckiego złoża B8 popłynął na ląd

Gaz z bałtyckiego złoża B8 popłynął na ląd

Spółka LOTOS Petrobaltic 1 października br. uruchomiła system osuszania, sprężania i eksportu gazu na morskiej kopalni ropy PETROBALTIC pracującej na złożu B8 na Morzu Bałtyckim. Gaz towarzyszący ropie wydobywanej ze złoża płynie podwodnym rurociągiem o długości 75 km do Władysławowa, do spółki Energobaltic. W jej elektrociepłowni produkowana jest energia cieplna przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej.