Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Usługi mechaniczne, usługi elektryczne, usługi transportowe, usługi automatyki

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Sekretariat
tel. 58 308 83 90
fax 58 308 72 51
e-mail: lotosserwis@lotosserwis.pl

Biuro Realizacji Projektów

tel. 58 308 79 39
fax 58 308 72 51
e-mail: biuro_handlowe@lotosserwis.pl

Wydziały Remontów

Usługi remontów elektrycznych i automatyki

tel. 58 308 71 20

fax 58 308 77 66

Usługi remontów aparatury i obróbki

tel. 58 308 82 26

fax 58 308 77 66

Usługi remontów maszyn i urządzeń

Wydziały Utrzymania Ruchu

Usługi utrzymania ruchu elektrycznego

tel.58 308 70 24

fax 58 308 71 16

Usługi utrzymania ruchu automatyki

tel. 58 308 71 13

fax 58 308 71 16

Usługi utrzymania ruchu mechanicznego

tel. 58 308 82 80

fax 58 308 71 16

Dział Zarządzania Jakością

Usługi pomiarowe, endoskopowe, termowizyjne

tel. 58 308 82 65
fax 58 308 84 41

Wydział Logistyki

Usługi transportowe

tel. 58 308 73 82
fax 58 308 73 84

Dział Zakupów i Obsługi Magazynów

Zakup materiałów i części zamiennych

tel. 58 308 73 62
tel. 58 308 79 41
fax 58 308 84 35
e-mail: zaopatrzenie@lotosserwis.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: lotos@grupalotos.pl, telefonicznie pod numerem 801 345 678 lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Grupy LOTOS m.in. Contact Center Sp. z o.o. oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.