Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Etyka

Zgłaszanie naruszeń

 

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje Kodeks etyki. Określa on system wartości etycznych oraz normy i standardy postępowania, którymi każdy z pracowników LOTOSU powinien się kierować w miejscu pracy i w relacjach zewnętrznych.

 

Każdy interesariusz ma możliwość poinformowania o przypadkach naruszenia lub o uzasadnionych podejrzeniach naruszenia postanowień Kodeksu etyki na zasadach w nim określonych.

 

Zgłoszenia naruszeń Kodeksu etyki rozpatruje Rzecznik ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS pod warunkiem, że nie są one anonimowe. Informujemy jednocześnie, iż dane osoby zgłaszającej naruszenie – jeśli taka jest jej wola, są przez spółkę zachowane do wiadomości wyłącznie osoby rozpatrującej zgłoszenie.

 

 

nr tel. +48 58 308 80 70
e-mail: liniaetyki@grupalotos.pl

Zgłaszanie nadużyć

 

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje Polityka przeciwdziałania nadużyciom. Nadużycie należy rozumieć jako celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS, w wyniku którego dopuszczająca się go osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są nieuzasadnione straty ponoszone przez firmę. Za nadużycie uważane są wszelkie formy zachowań korupcyjnych.

 

Przyjmujemy informacje dotyczące wszelkich przypadków występowania nadużyć oraz sytuacji, w których istnieje podejrzenie ich zaistnienia na zasadach określonych w Polityce przeciwdziałania nadużyciom.

 

Zgłoszenia, także o charakterze anonimowym, rozpatrywane są przez Szefa Biura Kontroli Wewnętrznej Grupy LOTOS S.A

 

 

nr tel. +48 504 181 048
e-mail:  zawiadomienia@grupalotos.pl