Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Biuro Zarządu LOTOS Oil Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: biuro@lotosoil.pl

tel. 801 345 678
tel. 58 326 43 00 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)
fax 58 308 84 18

Biuro Obsługi Sprzedaży LOTOS Oil w Gdańsku

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Sprzedaż krajowa

Eksport

Biuro Obsługi Sprzedaży LOTOS Oil w Czechowicach

ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

Sprzedaż krajowa

tel. 32 323 73 69
fax 32 323 73 71

Eksport

Biuro Handlowe LOTOS Oil w Warszawie

Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa

tel. 22 595 45 32
fax 22 595 45 01

Biuro LOTOS Sp. z o.o. w Krakowie

Piłsudskiego 16/3
31-109 Kraków

Biuro LOTOS Sp. z o.o. w Katowicach

Jesionowa 22 lok. 44
40-158 Katowice

Biuro Sprzedaży Zagranicznej

Dyrektor ds. Handlu Zagranicznego

Magdalena Lech
tel. 58 308 72 92
kom. 510 043722
e-mail: magdalena.lech@lotosoil.pl

Koordynator ds. rynków rosyjskojęzycznych

Zbignev Juchnevic
tel. 58 308 73 42
kom. 500 070 523
e-mail: zbignev.juchnevic@lotosoil.pl

Koordynator ds. rynków anglojęzycznych

Dawid Janikowski
tel. 58 308 73 50
kom. 506 002 507
e-mail: dawid.janikowski@lotosoil.pl

Media, reklama, PR

Emilia Białas
kom. 509 905 432
e-mail: emilia.bialas@lotosoil.pl

Serwis olejowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: lotos@grupalotos.pl, telefonicznie pod numerem 801 345 678 lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Grupy LOTOS m.in. Contact Center Sp. z o.o. oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.