logo

Spółki należące do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic prowadzą działalność w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów na terenie Bałtyku.

Energobaltic Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. W Elektrociepłowni Władysławowo spółka wytwarza z tego gazu energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy.

Spółki z Grupy Miliana prowadzą działalność w obszarze logistyki morskiej.

Do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic należą także spółki celowe, powołane do realizacji konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.