Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Spółka B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic Spółka komandytowo-akcyjna została powołana 20 listopada 2013 r. Należy do grupy kapitałowej spółki LOTOS Petrobaltic S.A., która w Grupie Kapitałowej LOTOS odpowiada za funkcjonowanie i rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia.

Zadaniem spółki B8 sp. z o.o. Baltic s.k.a jest zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 zlokalizowanego w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim i eksploatacja znajdujących się w tym złożu zasobów ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego. Złoże B8 położone jest w rejonie koncesyjnym Łeba, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni.

Spółka, zgodnie z decyzją Ministra Środowiska, posiada koncesję nr 1/2006 na wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8.

  Mapa poglądowa złoża B8

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. wniosła aportem do spółki B8 sp. z o.o. Baltic s.k.a. prawo użytkowania górniczego złoża B8, prawo do korzystania z informacji geologicznej, infrastrukturę (9 odwiertów), platformę wiertniczą Petrobaltic oraz mienie ruchome. Począwszy od 1 października 2014 roku realizację projektu zagospodarowania złoża kontynuuje spółka B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a.

Platforma Petrobaltic-DSC_0339

Podstawowym produktem spółki jest ropa naftowa, której odbiorcą jest Grupa LOTOS S.A. Potencjał wydobywczy złoża B8 szacuje się na 3,6 mln ton ropy naftowej oraz 432 mln m sześc. gazu. Szacowana roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).

Produkcja ze złoża rozpoczęła się 30 września 2015 r., a pierwszy tankowiec z ropą z tego złoża przybił do portu w drugiej połowie grudnia 2015 r.

W 2015 roku spółka osiągnęła wydobycie na poziomie ponad 29,7 tys. ton ropy naftowej, a w 2016 sięgnęło już ono poziomu 117,3 tys. ton.

Realizacja tej inwestycji zwiększy dywersyfikację źródeł dostaw ropy naftowej dla Grupy Kapitałowej LOTOS S.A., a tym samym wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Siedziba firmy:
B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a.
ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk
tel. +48 58 309 23 04;
e-mail: b8baltic@lotospetrobaltic.pl

Władze firmy:
Ewa Anolik – prezes Zarządu

Kapitał zakładowy 1.220.243.450,00 PLN, wpłacony w całości.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000489210
NIP 5833163579
REGON 222000749