logo

Grupa kapitałowa Miliana Shipholding Company Ltd świadczy na rzecz LOTOS Petrobalticu usługi logistyki morskiej. Obejmują one m.in. usługi magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej oraz prace geotechniczne.

Sylur

Grupa Miliana prowadzi działalność za pomocą pięciu jednostek własnych: tankowca Icarus III, wielozadaniowych statków Sylur, Kambr i Aphrodite I, holowników Bazalt i Bazalt II oraz jednostek morskich czarterowanych od armatorów zewnętrznych.

Platforma LPB-DSC_4541-2.jpg