logo

U administratora danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych Wojciech Kozłowski, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@lotospetrobaltic.pl lub pisemnie pod adresem LOTOS Petrobaltic S.A., ul. Stary Dwór 9 80-758 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.