logo

Benzyna bezołowiowa 98

Benzynę bezołowiową 98 stosuje się jako paliwo do silników spalinowych z zapłonem iskrowym.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 8/98oraz Polskiej Normy PN-EN 228.

Liczba oktanowa badawcza LOB, min 98,0
Liczba oktanowa motorowa LOM, min 88,0
Prężność par, kPa  
   - lato 45,0÷60,0
   - zima 60,0÷90,0
   - okres przejściowy 45,0÷90,0
Indeks lotności, max  
   - okres przejściowy 1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 10,0
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 720÷775
Zawartość benzenu, max, % ( V/V ) 1,00
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35,0
Barwa naturalna
Zawartość związków organicznych tlenowych % (V/V):  
   - alkohol etylowy EtOH, max 5,0
   - etery C5 i wyższe, max 15,0
Zawartość tlenu łączna, max, % ( m/m ) 2,7