logo

Paliwo lotnicze Jet A-1

Paliwo lotnicze turbinowe Jet A-1 stosuje się jako paliwo do silników turboodrzutowych.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 3/89.

Zawartość siarki całkowitej, max, % ( m/m ) 0,30
Zawartość siarki merkaptanowej, max, % ( m/m ) 0,0030
Temperatura zapłonu, min, ºC 38,0
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 775,0÷840,0
Temperatura krystalizacji, max, °C -47,0
Lepkość kinematyczna w -20ºC, max, mm2/s 8,000
Zawartość węglowodorów aromat., max, % (V/V) 25,0
Wysokość niekopcącego płomienia, min, mm 19,0
Korozja na Cu, max 1
Stabilność termiczna (JFTOT) :  
   - spadek ciśnienia na filtrze, max, mm Hg 25,0
   - wizualna ocena osadu na rurze mniej niż 3
Przewodność elektryczna, pS/m 50÷600LP Nazwa analizy Normy akredytowane Inne Normy
1 Oznaczanie działania korodującego na metale PN-EN ISO 2160:2004, EN ISO 2160:1998,ASTM D 130-04, ASTM D 4048-02  
2 Barwa met. Saybolta ASTM D 156-07, PN-V-04016:1999, ASTM D 6045-04,ASTM D1500-07,  
3 Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej PN-86/C-04062 ASTM D 240
4 Oznaczanie czasu filtrowania i całkowitej zawartości części stałych w paliwie JET A-1   ASTM D 2276, PN-V-04031
5 Oznaczanie gęstości PN-EN ISO 12185:2002, EN ISO 12185:1996, ASTM D 4052-96(2002) PN ISO 3675, ASTM D 1298
6 Oznaczanie korozji na srebrze   IP 227
7 Oznaczanie lepkości kinematycznej w - 20 deg.C PN-EN ISO 3104:2004, EN ISO 3104:1996, ASTM D 445-06 IP 71
8 Oznaczanie liczby kwasowej paliwa JET A-1   ASTM D 3242
9 Oznaczanie największej wysokości niekopcącego płomienia PN-83/C-04121, ASTM D 1322-97(2002)  
10 Oznaczanie odporności na utlenianie w wysokich temperaturach paliw do turbinowych silników lotniczych PN-C-04186:1989, ASTM D 3241-08  
11 Oznaczanie przewodności elektrycznej paliw lotniczych i destylatów zawierających dodatek antystatycznych   PN-93/C-04199, ASTM D 2624
12 Oznaczanie siarki merkaptanowej i siarkowodoru metodą potencjometryczną   ASTM D 3227
13 Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej PN-EN ISO 3405:2004, EN ISO 3405:2000, ASTM D 86-08  
14 Oznaczanie temperatury krystalizacji paliwa lotniczego ASTM D 5901-03, ASTM D 2386-06 manual,ASTM D 5972-05 PN-84/C-04026
15 Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym w paliwie lotniczym PN-V-04043:2002, ASTM D 56-05, ASTM D 93-08 ASTM D 3828
16 Oznaczanie węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych   PN-84/C-04067, ASTM D 1840
17 Oznaczanie zawartości wodoru w paliwie lotniczym JET A-1 - obliczeniowo   ASTM D 3343
18 Oznaczanie zmodyfikowanego indeksu wydzielania wody w paliwie JET A-1 - WSIM PN-V-04017:1999, ASTM D 3948-08  
19 Oznaczanie żywic PN-EN ISO 6246:2001, EN ISO 6246:1997, ASTM D 381-04  
20 Oznaczenie zawartości grup węglowodorów w produktach jasnych metodą FIA PN-EN 15553:2007(U), EN 15553:2007, ASTM D 1319-08  
21 Test Doctora   PN-93/C-04135, IP 30, ASTM D 4952
22 Zawartość siarki PN-EN ISO 20846:2006, EN ISO 20846:2004, PN-EN ISO 20884:2006, EN ISO 20884:2004 ASTM D 4294, PN ISO 8754
23 Zanieczyszczenia - kodyfikacja ISO   IP 564, PN-ISO 4406, ISO 4406
24 Oddziaływanie z wodą   ASTM D 1094, PN-76/C-04057