logo

Eurodiesel

Olej napędowy EURODIESEL LOTOS stosuje się jako paliwo do silników Diesla. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 68/04.

Spełnia wymagania PN-EN 590 oraz Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 68/04.

Gęstość w 15ºC, max, kg/m3 820÷845
Zawartość siarki, max, mg/kg 10,0
Lepkość w 40ºC, min, mm2/s 2,00÷4,50
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, ºC  
   - lato 0
   - zima -20
   - okres przejściowy -10
Indeks cetanowy, min 46,0
Liczba cetanowa, min 51,0
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), max 1