logo

MGO

Paliwo żeglugowe MGO, zgodne z normą ISO 8217:2010 (E) stosuje się do napędów silników z zapłonem samoczynnym i opalania kotłów używanych w żegludze morskiej i śródlądowej.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 10/05. 

Lepkość w temp. 40ºC, mm2/s 2,00÷6,00
Gęstość w temp. 15ºC, max, kg/m3 890,0
Index cetanowy, min  40
Zawartość siarki, max, % (m/m) 0,10
Temperatura zapłonu, min, °C 62
Liczba kwasowa, max, mg KOH/g 0,5
Odporność na utlenienie, max, g/m3 25
Pozostałość po koksowaniu (z 10 % poz. dest),max, % (m/m) 0,30
Temperatura płynięcia, max, °C  
   - okres letni 0
   - okres zimowy -6
Pozostałość po spopieleniu, max, % (m/m) 0,010
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia a,max, um 520
Solwent Yellow 124, mg/l 6,0 ÷ 9,0
Barwnik typu Solwent Blue 35, min, mg/l 6,0
a ) wykonywane dla zawartości siarki poniżej 500 mg/kg  
Okres letni     - od 1 kwietnia do 30 września  
Okres zimowy - od 1 pażdziernika do 31 marca