logo

IFO 380

Paliwo żeglugowe IFO 380, zgodne z normą ISO 8217:2010 (E) stosuje się do silników głównych statków oraz opalania kotłów używanych w żegludze morskiej.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 12/05. 

Lepkość w temp. 50ºC, max,  mm2/s 380,0
Gęstość w temp. 15ºC, max, kg/m3 991,0
CCAI, max 870
Temperatura zapłonu, min, °C 62
Liczba kwasowa, max, mg KOH/g 2,5
Zawartość osadów po starzeniu, max, % (m/m) 0,10
Pozostałość po koksowaniu,max, % (m/m) 18,00
Temperatura płynięcia, max, °C  30
Zawartość wody, max, % (m/m) 0,50
Pozostałość po spopieleniu, max, % (m/m) 0,100
Zawartość wanadu, max, mg/kg 350
Zawartość sodu, max, mg/kg 100
Zawartość aluminium i krzemu, max, mg/kg 60
Zawartość cynku, max, mg/kg  15
Zawartość fosforu, max, mg/kg  15
Zawartość wapnia, max, mg/kg  30
Zawartość siarki, max, % (m/m)  
        - IFO 380 LS 1,00
        - IFO 380 HS  3,50