logo

Siarka ciekła

Produkowana w zakładach petrochemicznych należących do Grupy LOTOS siarka charakteryzuje się bardzo wysoką jakością.

Siarka ciekła nadaje się do specjalnych zastosowań, m.in. jako surowiec do produkcji dwutlenku siarki.

Produkt spełnia wymagania PN-70/C-84083 oraz Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 19/07.

Postać ciecz
Barwa żółta
Zawartość siarki, min, % ( m/m ) 99,95
Zanieczyszczenia chemiczne:  
Ogółem, max, % ( m/m ) 0,05
Arsen, max, % ( m/m ) 0,0000
Selen, max, % ( m/m ) 0,0000
Kwasy w przeliczeniu na H2SO4, max, % (m/m) 0,007
Substancje organiczne, max, % ( m/m ) 0,015
Popiół, max, % ( m/m ) 0,04
Zanieczyszczenia obce niedopuszczalne