logo

LOTOS Dynamic 98

Benzyna bezołowiowa Lotos Dynamic 98 składa się z mieszaniny węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej oraz komponentów wysokooktanowych zawierających tlen. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i myjącym.

Podwyższoną zawartość dodatku myjącego stosuje się celem poprawy czystości silnika i uzyskania dłuższej żywotności silnika oraz oszczędności w zużyciu paliwa.

PN-EN 228 oraz Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 36/07.

Liczba oktanowa badawcza LOB, min 98,0
Liczba oktanowa motorowa LOM, min 88,0
Prężność par, kPa  
   - lato 45,0÷60,0
   - zima 60,0÷90,0
   - okres przejściowy 45,0÷90,0
Indeks lotności, max  
   - okres przejściowy 1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 10,0
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 720÷775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1,00
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35,0
Barwa naturalna
Zawartość związków organicznych tlenowych % (V/V):  
   - alkohol etylowy EtOH, max 5,0
   - etery C5 i wyższe, max 15,0
Zawartość tlenu łączna, max, % (m/m) 2,7