logo

LOTOS Dynamic Diesel

Olej napędowy LOTOS DYNAMIC DIESEL jest otrzymywany z komponentów uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej i zawiera pakiet dodatków. Pakiet dodatków znacznie poprawia przepustowość dysz, smarność żywotność i efektywność działania silnika. W okresie zimowym dopuszcza się stosowanie depresatorów poprawiających własności niskotemperaturowe.

Olej napędowy spełnia wymagania normy PN-EN 590 oraz Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 37/07.

Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 820÷845 (*)
Zawartość siarki, max, mg/kg 10,0
Lepkość w temp. 40ºC, (mm2/s) 2,00÷4,50 (*)
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtru, max, °C  
   - lato 0
   - zima -20  (*)
   - okres przejściowy -10
Indeks cetanowy, min 46,0
Liczba cetanowa, min 51,0
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), max 1
(*) - dla oleju napędowego spełniającego wymagania klimatu arktycznego  
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 800÷840
Lepkość w temp. 40ºC, (mm2/s) 1,50÷4,00
Temperatura zablokowania zimnego filtru, max, °C -32
Temperatura metnienia, max, °C -22