logo

LPG

Gaz płynny propan-butan jest mieszaniną skroplonych węglowodorów zawierającą propan i butan jako główne składniki. Dzięki odpowiednim proporcjom obu tych gazów uzyskuje się optymalne parametry eksploatacyjne gazu.

LPG stosuje się do napędu silników spalinowych z zapłonem iskrowym w samochodach z silnikami dostosowanymi do tego rodzaju paliwa.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 589 oraz Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 34/06.

Liczba oktanowa motorowa MON, min 89,0
Zawartość siarki, max, mg/kg 50
Zawartość siarkowodoru nie zawiera
Względna prężność par w temp. 40°C, max, kPa 1550