logo

Oleje napędowe

Oleje napędowe

LP Nazwa analizy Normy akredytowane Inne norny
1 Badanie utlenialności olejów napędowych   PN ISO 12205
2 Badanie właściwości smarnych olejów napędowych PN-EN ISO 12156-1:2008, EN-ISO 12156-1:2006, ASTM 6079-04  
3 Obliczanie indeksu cetanowego PN-EN ISO 4264:2007(U), EN ISO 4264:2009, ASTM D 4737-04  
4 Oznaczanie działania korodującego na metale PN-EN ISO 2160:2004, EN ISO 2160:1998,ASTM D 130-04, ASTM D 4048-02  
5 Oznaczanie gęstości PN-EN ISO 12185:2002, EN ISO 12185:1996, ASTM D 4052-96(2002) PN ISO 3675, ASTM D 1298
6 Oznaczanie lepkości kinematycznej produktów jasnych PN-EN ISO 3104:2004, EN ISO 3104:1996, ASTM D 445-06 IP 71,
7 Oznaczanie liczby cetanowej PN-EN ISO 5165:2003 ASTM D 613
8 Oznaczanie pozostałości po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008, EN ISO 6245:2002, ASTM D 482-07  
9 Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej PN-EN ISO 3405:2004, EN ISO 3405:2000, ASTM D 86-08  
10 Oznaczanie temperatury mętnienia ASTM D 5772-05, ASTM D 5773-05 PN ISO 3015, ASTM D 2500
11 Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtra CFPP PN-EN 116:2001, EN 116:1997, ASTM D 6371-05  
12 Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metodą M-P) PN-EN ISO 2719:2007, EN ISO 2719:2002, ASTM D 93-08  
13 Oznaczanie zanieczyszczeń w benzynach i olejach napędowych   PN-EN ISO 12662, EN 12662
14 Oznaczanie zawartości aromatów dla olejów napędowych metodą HPLC PN-EN 12916:2008, EN 12916:2000, IP 391/95, ASTM D 6379-04  
15 Oznaczanie zawartości koksu z 10% pozostałości po destylacji PN-EN ISO 10370:1999, EN ISO 103701995, ASTM D 4530-07 PN-85/C-04075
16 Oznaczanie zawartości wody metodą Karla - Fischera PN-EN ISO 12937:2005, EN ISO 12937:2002, ASTM D 6304-07 ASTM D 1744, ASTM D 4928
17 Zawartość siarki PN-EN ISO 14596:2009, EN ISO 14596:2007, PN-EN ISO 20846:2006, EN ISO 20846:2004, PN-EN ISO 20884:2006, EN ISO 20884:2004 ASTM D 4294, PN ISO 8754
18 Zawartość FAME PN-EN 14078:2006, EN 14078:2003  
19 Oznaczanie przewodności elektrycznej paliw lotniczych i destylatów zawierających dodatek antystatycznych   PN-C/04199, ASTM D 2624