logo

GERAX KU-00

Półpłynny smar zawierający kompozycję dodatków poprawiających smarność, odporność na utlenianie, ochronę metalu przed korozją w obecności wody i adhezję do metalu. Przeznaczony jest do smarowania przekładni otwartych i wolnobieżnych. Swoje własnośći użytkowe zachowuje przy zawartośći wody do 10%.

Opakowania:

0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg

  • dobrą przyczepność smaru
  • powstawanie grubego filmu smarowego na wszystkich smarowanych powierzchniach
  • bardzo dobre smarowania podczas uruchamiania
  • temperaturę pracy od -30°C do 100°C
Penetracja po ugniataniu w 25ºC, 400-430
Temperatura kroplenia, min n.n. 175
Własności smarne, obciążenie zespawania n.n. 315
Zawartość wody  n.w. 0,3
Oznaczenia własności antykorozyjnych smarów wytrzymuje