logo

Olej napędowy I Z-40

Olej napędowy I Z-40 stosuje się do napędu silników z zapłonem somoczynnym oraz szczególnie przeznacza się do stosowania w aglomeracjach miejskich. Z uwagi na wyjątkowe własności niskotemperaturowe olej można stosować w warunkach arktycznych.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 39/06.

Gęstość w 15ºC, kg/m3 800÷840
Zawartość siarki, max, mg/kg 10,0
Lepkość w 40ºC, min, mm2/s 1,50÷4,00
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, ºC -32
Temperatura mętnienia, max, °C -22
Indeks cetanowy, min 46,0
Liczba cetanowa, min 51,0
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50ºC), max 1