logo

Benzyna bezołowiowa 95 AL

Benzynę bezołowiową 95 AL stosuje się jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 5/99. Spełnia wymagania PN-EN 228.

Liczba oktanowa badawcza LOB, min 95,0
Liczba oktanowa motorowa LOM, min 85,0
Prężność par, kPa  
   - lato 45,0÷60,0
   - zima 60,0-90,0
   - okres przejściowy 45,0-90,0
Indeks lotności, max  
   - okres przejściowy 1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 10,0
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 720÷775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1,00
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35,0
Zawartość związków organicznych tlenowych % :  
   - alkohol etylowy EtOH, min, % ( m/m ) 2,0
   - alkohol etylowy EtOH, max, % ( V/V ) 5,0
   - etery C5 i wyższe, max, (V/V) 15,0
Zawartość tlenu łączna, max, % ( m/m ) 2,7