Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

W Grupie LOTOS od połowy 2018 roku trwały aktywne i szeroko konsultowane z przedstawicielami związków zawodowych prace nad wdrożeniem zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Grupy LOTOS, którego obecny kształt nadany został prawie 15 lat temu. Rozmowy dotyczyły także planowanych rozwiązań w organizacji pracy oraz ścieżek kariery pracowników zatrudnionych w obszarze produkcji. Proces wdrożenia spójnych i sprawiedliwych rozwiązań wstrzymała decyzja trzech związków zawodowych o wejściu w spór zbiorowy.

Ogólne

W ostatnich tygodniach przedstawiciele Zarządu Grupy LOTOS odbyli 13 spotkań ze stroną społeczną. Oprócz władz koncernu uczestniczyli w nich przedstawiciele pracowników poszczególnych części rafinerii, partnerzy społeczni, kierownictwo Pionu Produkcji, przedstawiciele kadr oraz BHP. Rozmawiano m.in. na temat systemu pracy, zaproponowanej ścieżki kariery, kwestii wynagrodzeń oraz liczebności załogi do bezpiecznej i efektywnej obsługi instalacji rafineryjnych, umożliwiającej także skuteczne szkolenie pracowników.

Pragnę zapewnić, że pracownicy są najważniejszym dobrem naszej firmy. Dlatego zawsze z uwagą przyjmujemy tematy wymagające szerszej rozmowy zmierzającej do dalszego dynamicznego i bezpiecznego rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS oraz godnych i sprawiedliwych warunków pracy dla wszystkich jej pracowników – podkreśla Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Starannie analizujemy zgłaszane postulaty, niezbędne działania są podejmowane na bieżąco i pozostajemy otwarci na dalszy konstruktywny dialog. Jednocześnie liczymy na chęć osiągnięcia wspólnego rozwiązania, wierząc, że obecne, gotowe do akceptacji przez stronę społeczną, propozycje są sprawiedliwe.

Celem Grupy LOTOS jest kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z wynagrodzeniami. W efekcie wykorzystania wiedzy renomowanego doradcy zewnętrznego i w toku aktywnych konsultacji ze związkami zawodowymi, rozpoczętych już w połowie 2018 roku faktycznie zaczęto sukcesywnie zwiększać minimalną stawkę „na start” dla znacznej części nowo zatrudnianych pracowników z 3200 zł do 4300 zł brutto (ponad 30% wzrostu). Jednak to tylko jeden z elementów szerokiego pakietu kompleksowych zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy bowiem ważną przesłanką do działania pozostaje konieczność zmniejszenia tzw. kominów płacowych czyli różnic w wynagrodzeniach na tożsamych stanowiskach pracy przy założeniu nie obniżania żadnemu z pracowników ustalonego zgodnie z obecnym systemem wynagrodzenia.

Stawiając sobie za cel utrzymanie najwyższych kompetencji pracowniczych w Grupie LOTOS, wobec faktu trwającej zmiany pokoleniowej, a także dla zapewnienia większej elastyczności dysponowania czasem pracy w brygadach i zwiększenia efektywności szkoleń, pozwalających na szybszy rozwój w ramach indywidualnych ścieżek kariery pracowników – zarówno tych doświadczonych, jak i nowych, podjęta została decyzja o zatrudnieniu 28 osób (+5% w obszarze produkcji).

Proponowane przez pracodawcę rozwiązania gwarantują nie tylko natychmiastowy wzrost płac co najmniej kilkuset osobom w Grupie LOTOS oraz wprowadzenie sprawiedliwej siatki wynagrodzeń zgodnej z obowiązującymi zasadami „równego traktowania w zatrudnieniu”, ale mają też na celu urealnienie ścieżek rozwoju. Istotą jest bowiem motywacja do stałego rozwoju pracowników, powiązanego z przewidywalnym, systematycznym oraz istotnym wzrostem realnego wynagrodzenia. Ten cel wspiera również m.in. aktualizowana definicja obszarów w ramach zakładów produkcyjnych naszej rafinerii, która będzie odpowiedzialnie wdrażana w kolejnych miesiącach. Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem.

***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij