logo

Zgodnie z wydaną 19 stycznia br. decyzją władz norweskich spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (LOTOS Norge) otrzymała 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze. Po ich przyjęciu portfel LOTOS Norge w Norwegii wzrośnie do 31 licencji. Koncesje przyznano zgodnie z wnioskami złożonym przez spółkę podczas rundy koncesyjnej APA 2020 (Awards in Predefined Areas).

Wydobycie

W wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2020, spółka LOTOS Norge otrzymała 3 nowe koncesje w Norwegii: PL 1098 (udział 50%), PL 1099 (udział 30%), oraz PL 1091 (udział 20%).

Koncesje  PL 1098 oraz PL 1099 znajdują się w obszarze nowego projektu rozwojowego NOAKA, dla którego finalna decyzja inwestycyjna planowana jest w 2022 roku, a rozpoczęcie produkcji w roku 2027. Operatorem koncesji PL 1098 PL 1098 jest firma Sval Energi AS, który podobnie jak LOTOS Norge posiada w niej 50% udziałów. W przypadku koncesji PL 1099 funkcję operatora pełnić będzie firma AkerBP ASA (udział 40%), a skład konsorcjum tworzyć będzie dodatkowo firma Lundin Energy Norway AS (udział 30%). Koncesja PL 1091 mieści się natomiast w obszarze złóż Sleipner, który jest głównym obszarem obecnej produkcji gazu i kondensatu przez spółkę LOTOS Norge, wynoszącej 15 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dzień. Na koncesji tej LOTOS Norge będzie współpracować z firmą Lundin Energy Norway AS jako operatorem z udziałem 40% oraz partnerami KUFPEC Norway AS (udział 20%) i Petoro AS (udział 20%).

Wszystkie nowe licencje przyczynią się więc do rozwoju aktualnie posiadanych już aktywów. Wciąż pozostają tam zasoby ropy i gazu, których potwierdzenie i wydobycie jest możliwe m.in. dzięki istniejącej lub planowanej infrastrukturze technicznej. Przyznane licencje wpisują się też w strategię rozwoju działalności Grupy LOTOS S.A. w Norwegii a rundy koncesyjne APA to najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości. Dodatkowe rozwiązania podatkowe obowiązujące w Norwegii w latach 2020-2021, wprowadzone w związku z pandemią, zwiększają atrakcyjność inwestowania na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

***

 LOTOS Exploration & Production Norge AS prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej LOTOS Upstream (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej LOTOS), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego LOTOSU na Morzu Północnym.

Udostępnij