logo

Tytuł Lidera 2020 w kategorii Przemysł 4.0 w plebiscycie TechnoBiznes przyznano Grupie LOTOS. Gdański koncern otrzymał nagrodę za System LDAR, który pozwala lokalizować i likwidować nieszczelności na urządzeniach produkcyjnych. Tegoroczną edycję konkursu Gazety Bankowej rozstrzygnięto 22 czerwca.

Działalność rafineryjna

W konkursie TechnoBiznes wyróżniane są instytucje i firmy, które w minionym roku dokonały spektakularnego wdrożenia w obszarze nowych technologii. W kategorii Przemysł 4.0 tytuł Lidera 2020 otrzymała Grupa LOTOS za System LDAR, umożliwiający prowadzenie monitoringu urządzeń, aparatów, połączeń kołnierzowych i rurociągów, pod kątem lokalizacji i usuwania emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych – LZO.

Wdrażając System LDAR, LOTOS potwierdza swoją proekologiczną działalność. Koncern wprowadza innowacyjne rozwiązania, dzięki którym gdańska rafineria należy do najbardziej nowoczesnych i przyjaznych środowisku naturalnemu takich zakładów na świecie.

TechnoBiznes

System LDAR pozwala lokalizować i likwidować nieszczelności pojawiające się na urządzeniach produkcyjnych. Jednak należy zwrócić uwagę na wielowymiarowe korzyści z jego zastosowania. Nie tylko ma przełożenie na minimalizację emisji substancji chemicznych do atmosfery, co wpływa na oszczędności spółki pod względem redukcji strat, ale także zoptymalizowania kosztów remontów i wymiany armatury– wyjaśnia Adam Adamczyk, kierownik projektu i koordynator Sytemu LDAR w Grupie LOTOS. –Z drugiej strony System LDAR ma także istotny wpływ na środowisko – ogranicza bowiem niepożądane emisje do atmosfery. To wszystko działa także na poprawę warunków pracy pracowników na instalacjach i bezpieczeństwo pracy. Cieszę się więc, że ten projekt został zauważony i doceniony, bo jego olbrzymią zaletą są wielowymiarowe korzyści – wyjaśnia Adamczyk.

Konkurs Lider Roku w ramach TechnoBiznesu organizowany jest już od 19 lat. Wyróżnia instytucje i firmy w trzech kategoriach: Bankowość, Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe oraz Przemysł 4.0. Celem plebiscytu jest ukazanie ważnej roli technologii w funkcjonowaniu firm, jej znaczenia w zdobywaniu korzyści biznesowych, w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a także rosnącego udziału w rozwoju zarówno gospodarki krajowej, jak i rynku high-tech.

***

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij