logo

W 20. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się wszystkie inicjatywy Grupy LOTOS zgłoszone do tego wydawnictwa. Działania spółki z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju stawiają ją wśród najbardziej zaangażowanych i odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce. Premiera publikacji odbyła się 25 maja br. podczas 9. Targów CSR.

CSR

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest jedną z najważniejszych publikacji, która już od 20 lat prezentuje działania firm w zakresie CSR i podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawca tej publikacji, zaprezentował 1677 dobrych praktyk zgłoszonych przez 283 podmioty.

– Cieszy nas rosnące zainteresowanie raportem i większa gotowość firm do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu wszyscy zyskują więcej inspiracji do działania i współpracy, a obraz odpowiedzialnego biznesu staje się pełniejszy – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do 20. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” firmy mogły zgłaszać maksymalnie 10 dobrych praktyk. Wszystkie zgłoszone przez Grupę LOTOS inicjatywy znalazły się w tym wydawnictwie:

Cała publikacja do pobrania w formacie pdf na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl

Udostępnij