logo

Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A. uhonorowany medalem „Civitas e mari” – „Miasto z morza”.

Ogólne

Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A. uhonorowany medalem „Civitas e mari” – „Miasto z morza”.

Medale zostały wręczone przez Wojciecha Szczurka, prezydenta miasta Gdyni, podczas uroczystej gala jubileuszowego, X Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni, 7 października br. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczas zorganizowanych edycji Forum a głównym jej punktem było przyznanie medali okolicznościowych: „Civitas e mari" wybitnym postaciom ze świata biznesu, które od lat przyczyniają się do rozwoju gdyńskiej gospodarki. Wśród odznaczonych był w tym roku prezes Paweł Olechnowicz. W jego imieniu medal odebrała Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji, Administracji i CSR.

Inni odznaczeni medalem okolicznościowym „Civitas e mari” w tym roku to: Andrzej Arendarski, Tomasz Banel, Janusz Jarosiński, Sławomir Kalicki, Andrzej Karnabal, Włodzimierz Kiciński, Tomasz Pelc oraz Anna Somorowska.

– Można pokusić się o pewną analogię w symbolice powstania Gdyni i rozbudowy naszej rafinerii. Gdynia została zbudowana jako miasto z morza i marzeń. Podobnie jest dziś z rozbudową gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS. Program 10+ to inwestycja warta około 5,6 miliarda złotych, która została uznana za największą inwestycję przemysłową w Polsce, i tak jak kiedyś Gdynia, w znaczny sposób wpływa na rozwój gospodarki regionu i całego kraju. Historia lubi się powtarzać. Sukces Gdyni i sukces Grupy LOTOS zarządzanej od 8 lat przez prezesa Olechnowicza jest dziś faktem i przykładem tego, że warto wierzyć w siebie i realizować ambitne plany – powiedziała Jowita Twardowska.

Działalność koncernu wykracza poza sfery biznesu. LOTOS to uznany mecenas kultury i sportu, a także promotor inicjatyw gospodarczo-społecznych podejmowanych wspólnie z władzami samorządowymi i wojewódzkimi Pomorza i Trójmiasta.

O medalu

Pełna nazwa odznaczenia to „Civitas e mari – tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Medal „po raz pierwszy został wybity 5 lat temu. W swoim projekcie nawiązuje do wydarzeń sprzed 80 lat, czyli historii powstania Gdyni. Na rewersie umieszczono szkic planu miasta narysowany przez inż. Tadeusza Wendę w 1920 roku. Jest on fragmentem dokumentu „Sprawozdanie z czynności wykonanych przez inż. Tadeusza Wendę z rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 20 maja 1920r ”(obecnie w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego – w Warszawie). Napis wokół rysunku brzmi „Tym, Którzy Odważnie Realizują Marzenia”. Rozwinięcie tej myśli znajduje się w certyfikacie, którym opatrzony jest medal: „W ciągu kilkunastu lat marzenie o nowoczesnym porcie w Gdyni, znaku obecności Polski nad Bałtykiem, stało się rzeczywistością. Spełniło się dzięki odwadze wizji, uporowi i konsekwencji wielu wybitnych Polaków. Zapoczątkowali dzieło, które rozwijamy do dziś...” Awers natomiast przedstawia plan dzisiejszej Gdyni. Został opracowany na podstawie zdjęć satelitarnych i obejmuje całość miasta aż po najdalsze jego dzielnice. Napis wokół awersu przywołuje datę nadania Miastu praw miejskich, przywołuje również utrwalone tradycją określenie Gdyni – „Miasto z Morza i Marzeń”.

Dzięki zaproponowanej formie, na którą składają się: nietypowy kształt medalu, materiał, metaliczna, srebrzysta okrywa i wymagająca wielkiej precyzji technologia wykonania, medal wyraża przesłanie: Gdynia jest miastem nowoczesnym, otwartym na zmiany, otwartym na wyzwania. Autorem projektu jest Dobrochna Surajewska – artystka, która pomimo młodego wieku ma na swoim koncie kilka bardzo dobrych realizacji – jak choćby medal wybity z okazji 25-lecia Solidarności. Materiał to miedź oksydowana srebrzona. Medal wybiła Mennica Polska SA w Warszawie.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl