logo

Grupa LOTOS po raz trzeci z rzędu znalazła się w gronie spółek przygotowujących raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Ogólne

Grupa LOTOS po raz trzeci z rzędu znalazła się w gronie spółek przygotowujących raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

17 października w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbyła się gala finałowa konkursu "The Best Annual Report 2013", którego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP). Celem inicjatywy jest kształtowanie wysokich standardów sprawozdawczości finansowej spółek notowanych na GPW poprzez promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W konkursie mogą brać udział spółki sporządzające sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz spółki notowane na NewConnect.

Kapituła IX edycji konkursu uznała, iż „Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS 2013” to przykład publikacji, na podstawie której można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku, przyznając spółce w tym roku trzecie miejsce w kategorii nagród głównych dla przedsiębiorstw.

Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS 2013

Stworzenie raportu nie byłoby możliwe bez zaangażowania i profesjonalizmu ponad 100 osób z największych spółek grupy kapitałowej oraz specjalistów z firmy doradczej Martis CONSULTING i agencji kreatywnej Submarine. Warto dodać, że wydawnictwo dostępne jest wyłącznie w postaci elektronicznej w serwisie internetowym spółki: www.raportroczny.lotos.pl. Raport dopasowany jest do różnych urządzeń mobilnych. Umożliwia także zgłaszanie informacji zwrotnych przez czytelników oraz skomunikowanie się z otoczeniem poprzez serwisy społecznościowe.

Znalezienie się przez nas po raz kolejny na podium konkursu wyłaniającego najlepsze raporty roczne to potwierdzenie, że transparentność i prezentowanie informacji o wynikach firmy w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju, stanowią właściwy kierunek przyjęty w naszej firmie. Jesteśmy dumni, że będąc w ścisłej czołówce konkursu, możemy nie tylko minimalizować ryzyko inwestycyjne, ale także mieć swój udział w promowaniu najwyższych standardów raportowania w kraju – mówi Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy LOTOS S.A.  

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl