logo

Grupa LOTOS, jako członek Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, otrzymała właśnie certyfikat "Strefa Przyjaznej Rekrutacji".

Kariera

Grupa LOTOS, jako członek Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, otrzymała właśnie certyfikat „Strefa Przyjaznej Rekrutacji”. Certyfikat stanowi wyróżnik dla pracodawców rekrutujących przyjaźnie, w zgodzie ze standardami Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji. Jesteśmy rzetelni i profesjonalni, działamy w sposób transparentny, jasno formułujemy nasze ogłoszenia. Szanujemy kandydatów i dbamy o dobrą atmosferę w trakcie spotkań rekrutacyjnych oraz informację zwrotną po zakończeniu rekrutacji. Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów. Sami stale podnosimy kompetencje w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji oraz dzielimy się wiedzą z tego zakresu organizując warsztaty dla studentów i uczestnicząc w konferencjach branżowych.

Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez Grupę LOTOS rekrutacjach - odwiedź „Strefę przyjaznej rekrutacji” i złóż aplikację na http://kariera.lotos.pl/304/oferty_pracy.

Strefa Przyjaznej Rekrutacji

Zespół ds. Procesów HR