logo

Konferencja podsumowująca realizację Programu Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2015/2016 odbyła się w połowie czerwca w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku. Uroczystość połączona była z galą laureatów Konkursu Projektów.

Ogólne

Konferencja podsumowująca realizację Programu Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2015/2016 odbyła się w połowie czerwca w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku. Uroczystość połączona była z galą laureatów Konkursu Projektów. Podczas gali nagrodzeni uczniowie przedstawili zwycięskie projekty oraz odebrali nagrody.

Głównym celem programu jest wspomaganie uczniów Województwa Pomorskiego, posiadających szczególne uzdolnienia, poprzez zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju. Grupa LOTOS już trzeci rok z rzędu jest głównym partnerem programu, który wpisuje się w szerszy edukacyjny projekt spółki pod nazwą „Zdolni z LOTOSEM”.

- Wspieranie młodych i ambitnych uczniów to niezwykle ważny element naszej działalności w ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, mówi Jowita Twardowska dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji Grupa LOTOS S.A. - Każdego roku, wspólnie z naszymi partnerami, staramy się stwarzać jak najlepsze warunki dla uzdolnionej młodzieży uczącej się w pomorskich szkołach.

Pierwsze miejsce w ramach programu zajął projekt o nazwie LOS CUADRADOS. Celem projektu, stworzony przez grupę gimnazjalistów z Sopotu, było przygotowanie gry matematycznej, przeznaczonej dla dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej, rozwijającej sprawność rachunkową w zakresie czterech podstawowych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Inspiracją tematyki projektu była znana miłośnikom matematyki gra „Mathable”, która przypomina grę Scrabble, ale w wersji matematycznej.

Projekt o nazwie CALOR ET LUX zajął drugie miejsce. Calor et Lux jest interfejsem pomiarowym, którego grupami docelowymi są zespoły uczniowskie wykonujące doświadczenia na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. Zadaniem produktu jest łatwe wykonywanie doświadczeń polegających na obserwowaniu i przetwarzaniu pomiarów temperatury i natężenia światła. Projekt przygotowany został przez uczniów Technikum nr 13 z Gdańska.

Miejsce trzecie zajął projekt MIKROELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA. Celem  projektu badawczego jest sprawdzenie wydajności, opłacalności i efektywności mikroelektrowni fotowoltaicznej zamontowanej na dachu sali gimnastycznej ZSO nr 2 w Słupsku w 2015 roku. Projekt prezentowali uczniowie tej szkoły.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl