Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. i spółki LOTOS Lab w dniu 25 września br. podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Ogólne

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. i spółki LOTOS Lab w dniu 25 września br. podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, objęła podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Grupą LOTOS S.A., które sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz Mateusz Aleksander Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. i Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS S.A. Do realizacji postanowień tego porozumienia władze koncernu wyznaczyły LOTOS Lab, jako podmiot realizujący zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Umowę ramową pomiędzy spółką a uczelnią sygnowali Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab oraz Piotr Kociński, wiceprezes Zarządu LOTOS Lab.

Porozumienie i umowa ramowa z tak renomowanym partnerem przemysłowym jakim jest Grupa LOTOS S.A., realizującym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Cieszymy się, że potencjał naukowy Politechniki Warszawskiej, a w szczególności Wydziałów: Fizyki, Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektrycznego, Chemicznego oraz Inżynierii Materiałowej został doceniony przez Grupę LOTOS S.A i że zaproponowana nam została taka współpraca – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. I dodał: – Politechnika Warszawska przykłada dużą wagę do technologii magazynowania i przetwarzania energii oraz zagadnień związanych z różnorodnymi sensorami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że podstawowym i pożądanym rezultatem prac nad projektami mają być prototypy rozwiązań technologicznych, które będą mogły zostać poddane wdrożeniu przemysłowemu. Taka praktyczna możliwość jest zawsze niezwykle ważna dla środowiska naukowego, a szczególnie istotna dla Politechniki Warszawskiej, która ma ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki.

Porozumienie z Politechniką Warszawską

Współpraca z Politechniką Warszawską to dla nas kolejny element budowania kapitału intelektualnego, który pozwoli nam wprowadzić na rynek nowe rozwiązania w obszarze paliw niskoemisyjnych – mówi Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Obecnie bardzo interesujemy się wykorzystaniem wodoru jako paliwa, szczególnie w transporcie publicznym. Na bieżąco analizujemy różne możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych z funduszy zarówno krajowych jak i unijnych. Równocześnie jest to nasza odpowiedź na zapisy rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wielokrotnie wspomina właśnie o konieczności rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

Prowadzone przez LOTOS Lab projekty innowacyjne skupiają się na dwóch kluczowych obszarach: bateriach litowo-jonowych oraz wodorze (wybrane elementy łańcucha wartości wodoru).

W obszarze ogniw litowo-jonowych pracujemy obecnie nad projektem budowy rozproszonego magazynu energii – tłumaczy Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab. – Z kolei w obszarze wodoru prowadzone przez nas działania obejmują m.in. projekt budowy lokomotywy manewrowej o napędzie hybrydowym oraz projekt budowy systemu atestacji wodoru. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie, jakie niesie za sobą współpraca z Politechniką Warszawską, pozwoli nam wspólnie osiągnąć sukces.

Porozumienie z Politechniką Warszawską

Współpraca z Politechniką Warszawską ma dotyczyć przygotowania przez uczelnię na zlecenie LOTOS Lab prototypów wybranych urządzeń, m.in.:

Zgodnie z umową, Politechnika Warszawska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifikowaną kadrę, która zrealizuje określone zadania w ramach poszczególnych projektów. Prace badawcze będą prowadzone w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej. Po stronie LOTOSU natomiast leży między innymi wsparcie zakupu niezbędnego do prac sprzętu, technologii, czy licencji.

Porozumienie z Politechniką WarszawskąNa zdjęciu od lewej: prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab oraz Mateusz Aleksander Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS

Innowacyjność oraz współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi to elementy, na które LOTOS zwraca szczególną uwagę w swojej strategii do roku 2022. Dlatego tak bardzo cieszy nas umowa z Politechniką Warszawską, jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni – podkreśla Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS. – Wierzymy, że dzięki tej współpracy uda nam wspólnie opracować rozwiązania, które pozwolą LOTOSOWI ugruntować pozycję lidera w szeroko pojętym obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Co ważne, jesteśmy przekonani, że na umowie zyska nie tylko nasza firma, ale również polska nauka oraz docelowo nasi klienci i akcjonariusze.

***

O Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 36 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 100 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 90 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VII, 2018 r.) po ukończeniu studiów.

Zapraszamy na: www.pw.edu.pl

O Grupie LOTOS S.A.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

LOTOS aktywnie działa na rzecz rozwoju technologii wodorowych. Jedną z inicjatyw było powołanie w 2017 roku Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych. Jego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych. W 2018 roku Grupa LOTOS zainicjowała współpracę z władzami Gdyni oraz Wejherowa. Podpisane listy intencyjne zakładają realizację dostaw wodoru do zasilania autobusów publicznych z ogniwami paliwowymi. W ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest uruchomienie w ciągu 3 lat instalacji oczyszczania oraz stacji dystrybucji i tankowania wodoru.

Zgodnie ze strategią LOTOS planuje zwiększyć liczbę stacji paliw do 550, kładąc nacisk na inwestycje w paliwa alternatywne. Już wkrótce oddanych do użytku zostanie 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych na trasie Warszawa – Trójmiasto, a w dalszych planach spółka chce w nie wyposażyć łączenie 50 stacji zlokalizowanych przy drogach tranzytowych. Co więcej, LOTOS chce wprowadzić do swojej oferty sprzedaż także takich paliw jak, m.in. CNG, LNG, a w przyszłości również wodoru. W ten sposób sieć stacji paliw LOTOS w przyszłości przekształci się w LOTOS Energy Hub – nowoczesną sieć stacji tankowania energii.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 83 88, 58 308 72 29, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij