logo

Dni BHP, Kierunek Bałtyk czy Szukamy Następców Mistrza – w sumie 12 dobrych praktyk Grupy LOTOS zostało opublikowanych w 17. już edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Spółka została też uhonorowana za 10-lecie współpracy z FOB w upowszechnianiu idei CSR w Polsce.

Ogólne

Dni BHP, Kierunek Bałtyk czy Szukamy Następców Mistrza – w sumie 12 dobrych praktyk Grupy LOTOS zostało opublikowanych w 17. już edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Spółka została też uhonorowana za 10-lecie współpracy z FOB w upowszechnianiu idei CSR w Polsce.

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Wśród dobrych praktyk Grupy LOTOS w publikacji znalazły się: Dni BHP, Portal dla Dostawców, Program Wolontariatu Pracowniczego, Szukamy Następców Mistrza, Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM, Kierunek Bałtyk, LOTOS – Mistrzowie w pasach, Wsparcie na starcie, LOTOS Running Team, Zdolni z LOTOSEM. W raporcie jest też opis praktyk: Program Wspierania Innowacyjności oraz publikacji zintegrowanych raportów rocznych.

Grupa LOTOS została uhonorowana statuetką za 10-lecie współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w upowszechnianiu idei CSR w Polsce.

Statuetka FOB 2

– Postępowanie według zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju jest Grupie LOTOS szczególnie bliskie. Stąd też podejmując decyzje biznesowe staramy się konsekwentnie wdrażać zasady CSR we wszystkich sferach działalności naszej firmy – podkreśla Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. korporacyjnych.

Coraz więcej firm realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W tegorocznej odsłonie Raportu zarówno pod kątem liczby zgłoszonych praktyk, jak i liczby firm, nastąpił 30-procentowy wzrost. W ubiegłorocznej publikacji liczba pozytywnych działań przekroczyła 1000, a w tym roku sięgnęła ponad 1500.

– Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniające firmy do większej aktywności na polu CSR. Jedną z nich są Cele Zrównoważonego Biznesu. CSR zawdzięcza rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółki. CSR staje się niezastąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników. To główne czynniki, ale z pewnością niejedyne – podsumowuje tegoroczny wynik Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Cały raport jest dostępny na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/03/Raport2018.pdf

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij