logo

Firma KT, główny wykonawca Projektu EFRA, nie zapewniła do dziś bezspornej gotowości technicznej do rozpoczęcia rozruchu instalacji DCU. Strony podpisały 31 maja br. stosowny aneks w tej sprawie. Nie opóźni to wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomicznych, ani nie wpłynie na całkowity budżet projektu.

Ogólne

Firma KT, główny wykonawca Projektu EFRA, nie zapewniła do dziś bezspornej gotowości technicznej do rozpoczęcia rozruchu instalacji DCU. Strony podpisały 31 maja br. stosowny aneks w tej sprawie. Nie opóźni to wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomicznych, ani nie wpłynie na całkowity budżet projektu.

Zgodnie z zapisami aneksu przesunięciu ulega termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up  – RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA  – Kompleksu Koksowania – (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi). Nowa data to 30 czerwca br., czyli trzydzieści dni później niż zakładano w aneksie z 31 października 2018 r.

Główną przyczyną przesunięcia powyższego terminu jest dążenie LOTOS Asfalt (właściciela instalacji DCU) do zapewnienia bezspornej gotowości technicznej Kompleksu Koksowania do prowadzenia prac rozruchowych i uruchamiania obiektu. Należy bowiem podkreślić, że rozruch DCU, tak jak w przypadku pozostałych, już działających instalacji tego projektu (HGU i  HVDU), leży po stronie spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS, a nie KT. Cały proces kończą testy wydajnościowe potwierdzające zdolność do włączenia danego obiektu do istniejących ciągów technologicznych rafinerii w Gdańsku.

Zależy nam na tym, żeby przekazać do prób i testów technologicznych instalację bezpieczną i spełniającą nasze oczekiwania – podkreśla Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS. – Na aspekt bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesów technologicznych zwracamy szczególną uwagę. W tym zakresie nie dopuszczamy żadnych kompromisów. Kładziemy szczególny nacisk na weryfikację systemów przedkładanych nam przez KT właśnie pod tym kątem. Pomagają nam w tym zaproszeni do współpracy uznani międzynarodowi eksperci oraz licencjodawcy technologii.

Co ważne, przesunięcie terminu RFSU Kompleksu Koksowania nie opóźni wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomiczno–finansowych wynikających z eksploatacji wszystkich instalacji Projektu EFRA. Będą one widoczne w wynikach finansowych za 4. kwartał bieżącego roku. Sytuacja ta nie wpłynie też na całkowity budżet tej inwestycji.

Końcowy etap inwestycji to zawsze czas wyzwań i intensywnej pracy. W realizację Projektu EFRA zaangażowanych było tysiące osób, wielu podwykonawców i przede wszystkim nowoczesna technologia. W tego rodzaju inwestycjach trudności są czymś naturalnym – dodaje wiceprezes Demski.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij