logo

Grupa LOTOS, ORLEN Asfalt i Budimex podpisały umowę z konsorcjum naukowym w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Realizacja projektu, którego zakończenie planowane jest w 2020 r., przyczyni się znacznie do rozwoju drogownictwa – poprawy trwałości dróg oraz optymalizacji kosztów budowy poprzez wykorzystanie produktów asfaltowych nowej generacji.

Ogólne

Budimex2

– W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce wynikającej z realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2019-2025, poszukujemy nowych możliwości wydłużenia trwałości budowanych dróg przy jednoczesnej minimalizacji kosztów – podkreśla Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. inwestycji i innowacji. – Zaangażowaliśmy się w ten projekt jako jeden z czołowych producentów asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych w Polsce. Widzimy w nim szansę na wsparcie rządu i administracji drogowej poprzez wkład w badania i rozwój wysokiej jakości, trwałej, asfaltowej infrastruktury drogowej w Polsce.

Potencjał asfaltów modyfikowanych

Celem programu „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” jest zbadanie korzystnego wpływu zastosowania asfaltów modyfikowanych (PMB- polimer modified bitumen) i PMB HiMA (Highly modified asphalt) w miejsce stosowanych dotychczas asfaltów drogowych do różnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Po wynikach pracy oczekuje się potwierdzenia potencjału asfaltów modyfikowanych i ich wpływu na poprawę własności funkcjonalnych i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. W konsekwencji także na wydłużenie cyklu jej życia oraz zmniejszenie kosztów utrzymania drogi. Wyniki powinny podkreślić zalety i atrakcyjność nawierzchni asfaltowych w porównaniu do nawierzchni z betonu cementowego.

Budimex1

Efekty projektu

Spodziewanym efektem końcowym pracy jest przygotowanie przez konsorcjum naukowe nowych kart katalogowych do obowiązującego w Polsce „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”  zawierających konstrukcje z asfaltami typu PMB i PMB HiMA. To także przygotowanie odpowiednich zapisów i wymogów do dokumentacji technicznej i Wytycznych Technicznych obowiązujących w budownictwie drogowym w Polsce.

Zastosowanie lepiszczy nowej generacji stanowi szansę na uzyskanie trwałej i efektywnej ekonomicznie infrastruktury drogowej w Polsce.

Zdjęcia z budowy Obwodnicy Ostródy. Fot. Budimex

***

LOTOS Asfalt specjalizuje się w produkcji i sprzedaży najbardziej zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych MODBIT do budowy i utrzymania dróg od niemal 25 lat. Działalność produkcyjna LOTOS Asfalt jest skoncentrowana w trzech nowoczesnych ośrodkach produkcyjnych: Gdańsku, Czechowicach- Dziedzicach i Jaśle.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij