logo

Tłoczenie wolnej od chlorków ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN, z którego surowiec trafia również do rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, zostało wznowione 9 czerwca. Pełne tłoczenie rurociągiem ma być przywrócone w lipcu. Do tego czasu utrzymywane będą nadal dostawy drogą morską.

Ogólne

Tłoczenie wolnej od chlorków ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN, z którego surowiec trafia również do rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, zostało wznowione 9 czerwca. Pełne tłoczenie rurociągiem ma być przywrócone w lipcu. Do tego czasu utrzymywane będą nadal dostawy drogą morską.

Według informacji uzyskanych od PERN – ropa w punkcie Adamowo w zakresie zawartości chlorków organicznych jest zgodna z normą GOST (2 ppm przy limicie GOST na poziomie 10ppm). Operator polskiej części systemu przesyłowego na bieżąco monitoruje jakość surowca.

Zatrzymanie dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”, które trwało od 24 kwietnia 2019 roku, nie wpłynęło istotnie na ilość i jakość produkcji rafinerii Grupy LOTOS S.A. Spółka wykorzystała swoje nadmorskie położenie, które pozwala jej na dywersyfikację dostaw surowca. LOTOS korzystał też z części zapasów obowiązkowych. Dzięki temu koncern w minimalnym stopniu odczuł kryzys w zakresie dostaw rosyjskiej ropy.

W Grupie LOTOS cały czas pracuje zespół ekspertów, który na bieżąco analizuje sytuację w zakresie dostaw ropy. Przedstawiciele spółki uczestniczyli również w spotkaniu, które odbyło się 5 czerwca w Moskwie. W jego trakcie została potwierdzona chęć stron do godziwego i rzetelnego rozliczenia transakcji. Spółka Transnieft zadeklarowała wolę zapłaty za roszczenia słusznie zgłoszone.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij